KiLL the Tease 徵 吉他手

本文由 Metal Crazy2012-05-03 發表於 "吉他手" 討論區

 1. Metal Crazy

  Metal Crazy Member

  註冊日期:
  2009-03-14
  文章:
  83
  讚:
  0
  1. [FONT=新細明體]限社會人士,役畢[/FONT] ([FONT=新細明體]一定要[/FONT][FONT=新細明體]熱血人士[/FONT])
  2. [FONT=新細明體]每禮拜日晚上[/FONT] 7[FONT=新細明體]到[/FONT]10[FONT=新細明體]點[/FONT][FONT=新細明體]練團一次[/FONT] ([FONT=新細明體]這是我們的[/FONT][FONT=新細明體]傳統[/FONT][FONT=新細明體],無法者[/FONT][FONT=新細明體]勿來[/FONT])
  3. [FONT=新細明體]有資源,台北市東區練團,(新北市,台北市居民對你較方便) 有行車工具較佳[/FONT]
  4. [FONT=新細明體]好相處,不主觀[/FONT]
  5. [FONT=新細明體]目前[/FONT][FONT=新細明體]六首[/FONT][FONT=新細明體]自創曲[/FONT] ([FONT=新細明體]旋律死金[/FONT])
  6. FB[FONT=新細明體]專頁[/FONT]http://www.facebook.com/pages/Kill-The-Tease-KTT/131160940253178
  7. [FONT=新細明體]有一定,技巧 & 器材[/FONT][FONT=新細明體]水準[/FONT] ([FONT=新細明體]譬如拿金屬牌子的琴,要有效果器[/FONT])
  8. [FONT=新細明體]會合聲[/FONT]
  9. 0985229495 阿[FONT=新細明體]達[/FONT]
   
 2. Metal Crazy

  Metal Crazy Member

  註冊日期:
  2009-03-14
  文章:
  83
  讚:
  0
  希望 找到 熱血 樂手 一起 走下去
   
 3. Metal Crazy

  Metal Crazy Member

  註冊日期:
  2009-03-14
  文章:
  83
  讚:
  0
  一起 走........
  <!-- / message -->
   
 4. mouse198115

  mouse198115 New Member

  註冊日期:
  2007-03-18
  文章:
  21
  讚:
  0
  哈哈 幫推一下
   
 5. Metal Crazy

  Metal Crazy Member

  註冊日期:
  2009-03-14
  文章:
  83
  讚:
  0
  找到 熱血 樂手
   
 6. Metal Crazy

  Metal Crazy Member

  註冊日期:
  2009-03-14
  文章:
  83
  讚:
  0
  熱血..............
   

分享此頁面